Kanalizačný a odpadový systém rEPLAST STAVEBNINY ZILINA

Kanalizačný a odpadový systém

Plastové rúry pre zvislú a ležatú kanalizáciu, pre tlakové a beztlakové použitie, šachty, celoplastové kanalizačné šachty, PVC rúry, plynové rúry, tvarovky.

Polyetylénové nádrže pro univerzální použití: na dešťovou vodu, vyčištěnou vodu z ČOV, pro jímání splaškových vod. Prostupy pro odtok a nátok DN 160, kontrolní průlez 600mm. Postupy a poklop nejsou součástí šachty!

Polyetylénové nádrže pro univerzální použití: na dešťovou vodu, vyčištěnou vodu z ČOV, pro jímání splaškových vod. Prostupy pro odtok a nátok DN 160, kontrolní průlez 600mm. Postupy a poklop nejsou součástí šachty!

Tlakové rúry AQUALINE RC1 z polyetylénu PE 100RC zaistia spoľahlivý rozvod pitnej vody a bezpečné tlakové a podtlakové rozvody vody pre všeobecné účely, kanalizačné prípojky a stokové siete uložené v zemi.

Tlakové rúry AQUALINE RC2 z polyetylénu PE 100RC zaistia spoľahlivý a bezpečný rozvod pitnej vody a tlakové a podtlakové rozvody vody pre všeobecné účely, kanalizačné prípojky a stokovej siete uložené v zemi.

Tlakové rúry GASLINE RC2 z polyetylénu PE100RC zabezpečujú spoľahlivý a bezpečný rozvod zemného plynu, plynu na svietenie, biometánu a propánu v plynnej fáze v zemi.

Najvyšší štandard tlakového potrubia PE100RC pre dopravu zemného plynu, svietiaceho plynu, biometánu v plynnej fáze propánu v zemi. Rúry majú dodatočný ochranný odstrániteľný plášť a integrovaný signalizačný vodič.

Sú to korugované rúry podľa DIN 4262 tvar D (vnútorná stena hladká, vonkajšia profilovaná – s dutými rebrami, kruhový profil). Podľa použitia / dierovania sú k dispozícii v DN 100 až 500.