Replast

Tepelná Izolácia

Spoľahlivá, bezpečná a ekologická tepelná izolácia na zateplenie stropu, strechy, fasády, podlahy, podhľadov, suterénu.Nobasil


Nobasil MPS

Doska z minerálnej vlny určená na izoláciu vnútorných stien, šikmých striech, stropov a do vonkajších stien ako súčasť prevetrávaného systému zatepľovania, a to do konštrukcií s výškou viac ako 8 m.

Nobasil MPE

Doska z minerálnej vlny určená na zateplenie šikmej strechy. Možné použitie aj do priečky a na izoláciu stropu.


Nobasil LMF AluR

Lamelovo skružovaný pás z kamennej vlny podlepený Al fóliou. Používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.

Knauf


Classic 040

Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s ECOSE Technology.

pre konštrukcie trámových (nezaťažovaná izolácia, zhora a medzi trámy) a závesných stropov, konštrukcie na báze dreva a kovu, šikmú strechu a ľahké obvodové plášte.


Isover


Styrodur extrudovaný poloystyrén

Vo fasádach sa používa tento materiál na izoláciu sokla, hlbokých podzemných stien, izoláciu prekladov a tepelných mostíkov. Materiál je tiež vhodný pre izolácie vnútorných priestorov. Pri izolovaní sokla je nutné používať iba dosky s mriežkovaným povrchom a rovnými hranami. Na hladkých doskách sa neudrží omietka a sú teda vhodné len pre spodnú stavbu. Pre elimináciu tepelných mostov medzi doskami sú navyše tieto izolanty dodávané s polodrážkou po celom svojom obvode.


Polystyrén tvrdený EPS 100 S

Stabilizované tepelno izolačné dosky z penového polystyrénu (EPS) na zateplenie podláh a plochých striech s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom.


Polystyrén EPS 70F

Vhodný do kontaktných zatepľovacích systémov - nepriesvitných častí obvodového muriva, fasádnych plášťov novostavieb resp. rekonštrukcii v oblasti bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej výstavby s použitím polystyrénových platní EPS 70 pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.