Hydroizolačný systém

Hydroizolácia terasy, hydroizolácia základov, hydroizolácia plochej strechy, hydroizolácia stien a podláh garáží, pivníc, výťahových šácht a podzemných miestností, hydroizolácia podzemných múrov, podstavcov, betónových základov a múrov.

Izolácia proti zemnej vlhkosti s ventilačnou alebo drenážnu funkciu s výškou nopu 8 mm. Pružné profilované membrány využívajú najnovšie technológie vzduchovej medzery.

Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom.