Poskytovateľ služieb REPLAST spol. s r.o. informuje kupujúceho o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznámením nižšie uvedených informácií.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Poskytovateľ služby: REPLAST spol. s r.o. spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 648/L; IČO: 31570666, DIČ: 2020443370, IČ DPH: SK2020443370;

Sídlo:          Uhoľná 4, 010 01 Žilina

Email:         replast@replast-zilina.sk

Telefónne číslo: +421 904 400 794

Kontaktná osoba

Meno:         Andrej Repkovský

Email:         replast@replast-zilina.sk

Telefónne číslo: +421 904 400 794

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané poskytovateľom služieb – REPLAST spol. s r.o..
Osobné údaje však pre poskytovateľa služby môžu spracúvať iní spracovatelia – poskytovatelia softvéru, služieb a aplikácií, ktorí sa rovnako riadia povinnosťami vyplývajúcimi z Nariadenia.

Účel spracúvania osobných údajov

Prijímateľ služby vo forme online formulára poskytuje poskytovateľovi služby nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo.

Prijímateľ služby berie na vedomie, že poskytnutie uvedených osobných údajov je zmluvnou požiadavkou potrebnou na poskytnutie služby. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, avšak v prípade neposkytnutia osobných údajov v potrebnom rozsahu nie je možné službu riadne doručiť. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu potrebnú na riadne poskytnutie služby.

Prostredníctvom webovej stránky www.replast-zilina.sk je možné poskytnúť svoju emailovú adresu pre marketingové účely za účelom zasielania obchodných ponúk a newsletterov, vďaka ktorým budete vedieť o novinkách na webových stránkach a chystaných akciách. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Práva spotrebiteľa

Ak si spracúvanie vašej emailovej adresy pre obchodné účely rozmyslíte, môžete vzniesť námietku proti ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na e-mailovú adresu: replast@replast-zilina.sk alebo listu na adresu sídla poskytovateľa služby REPLAST spol. s r.o., Uhoľná 4, 010 01 Žilina.

Podľa Nariadenia máte, okrem práva vznášania námietok, tiež právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré sú o  Vás spracúvané;
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov;
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať nebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracúvania;
 • požadovať výmaz Vašich osobných údajov;
 • na prenositeľnosť údajov;
 • v prípade pochybností o zákonnom spracúvaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Používanie cookies

Súbory cookies predstavujú údaje, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Cookies neslúžia k získavaniu osobných údajov o užívateľoch, ale k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov pristupujúcich k webovej stránke www.replast-zilina.sk. Cookies pomáhajú pamätať si aktivity návštevníkov stránky a ich preferencie na určitú dobu.

Webová stránka www.replast-zilina.sk využíva nasledovné súbory cookies:

 • Funkčné a technické cookies – ich úlohou je zabezpečenie základnej funkčnosti webových stránok, nakoľko bez ich získavania by sa webová stránka efektívne nezobrazovala. Tento typ cookies sa stará napríklad o to, aby sa uchovávali vybrané položky v nákupnom košíku. Pre funkčné a technické cookies nie je vyžadovaný váš súhlas pre ich ukladanie a pristupovanie k nim.

 • Analytické cookies  – sú využívané na meranie návštevnosti, vyhľadávanie a mapovanie pohybu návštevníkov na stránkach. Získavané údaje z týchto cookies sú anonymizované a nie je vyžadovaný váš súhlas pre ich ukladanie a pristupovanie k nim. V rámci analytických cookies je na webe www.replast-zilina.sk využívané softvérové riešenia tretej strany, konkrétne nástroj Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Viac informácií o zabezpečení a ochrane osobných údajov v rámci nástroja Google Analytics nájdete tu. (https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008)

 • Marketingové a reklamné cookies – tento druh cookies je využívaný pre realizáciu marketingových činností a zobrazovanie reklamy tak, aby zodpovedala vašim preferenciám. Marketingové a reklamné cookies sú ukladané a je k nim pristupované iba na základe vášho súhlasu. Na webových stránkach www.replast-zilina.sk je v rámci týchto cookies využívané softvérové riešenie tretej strany, konkrétne nástroj Google Search Console od spoločnosti Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Viac informácií o zabezpečení a ochrane osobných údajov nájdete tu. (https://policies.google.com/privacy#infocollect)

V prípade ďalších otázok ohľadne cookies nás môžete kontaktovať na emailovej adrese

replast@replast-zilina.sk .

V Žiline, dňa 1. 2. 2022