Vodovodný-system-Replast-stavebniny-zilina

Vodovodný systém

Tlakové a beztlakové rozvody pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a podtlakovú kanalizáciu a na prepravu iných kvapalín.

Tlakové rúry AQUALINE RC1 z polyetylénu PE 100RC zaistia spoľahlivý rozvod pitnej vody a bezpečné tlakové a podtlakové rozvody vody pre všeobecné účely, kanalizačné prípojky a stokové siete uložené v zemi.

Tlakové rúry AQUALINE RC2 z polyetylénu PE 100RC zaistia spoľahlivý a bezpečný rozvod pitnej vody a tlakové a podtlakové rozvody vody pre všeobecné účely, kanalizačné prípojky a stokovej siete uložené v zemi.

Zverné spojky sú určené pre jednoduché a rýchle spájanie PE rúr menších dimenzií, výhodou je možnosť kombinácie rôznych SDR prípadne aj materiálov.