Obchod

Všetky armatúry Combi z katalógu výrobkov Hawle: široká paleta variácií, sériovo vreteno z duplexnej nehrdzavejúcej ocele.

Minerálna izolácia určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu ostenia pri kontaktnom zateplení obvodových stien. Neoddeliteľná súčasť kontaktných zatepľovacích systémov.

Ako funguje hydrant? Nad- alebo podzemný hydrant? Objavte všetky hydranty z katalógu výrobkov Hawle a získajte informácie o robustnej konštrukcii

Plastový potrubný systém pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody, pre podlahové a ústredné vykurovanie, rozvody vzduchu, eventuálne iné použitie v priemysle a poľnohospodárstve.

Polyetylénové nádrže pro univerzální použití: na dešťovou vodu, vyčištěnou vodu z ČOV, pro jímání splaškových vod. Prostupy pro odtok a nátok DN 160, kontrolní průlez 600mm. Postupy a poklop nejsou součástí šachty!