Nádrž podzemná NB-R 3,5

Polyetylénové nádrže na univerzálne použitie: na dažďovú vodu, vyčistenú vodu z ČOV, na odber splaškových vôd.

Doprava zadarmo
Prepravíme vám váš produkt priamo na miesto využitia.

Neviete sa rozhodnúť?
Náš odborní personál vám je k dispozícií.

Popis produktu

Polyetylénové nádrže na univerzálne použitie: na dažďovú vodu, vyčistenú vodu z ČOV, na odber splaškových vôd.
Prestupy pre odtok a nátok DN 160, kontrolný prielez 600mm.
Postupy a poklop nie sú súčasťou šachty!

Technické údaje
Typ Objem Dĺžka Výška
NB-R 3,5 3,5 m 3 1 536 1 965
NB-R 5,5 5,5 m 3 2 628 2 210
NB-R 10 10 m3 4 400 2 210