Vodovodný systém

Ponúkame kompletný vodovodný systém

RPE Rúra
HDPE rúra PE 100
RPE Spojka priama redukovaná
RPE Spojka s vonkajším závitom
RPE Spojka priama
RPE Spojka s vnútorným závitom
RPE upchávka
RPE Koleno 90 °
RPE Koleno 90 ° VOZ, VNZ
RPE T – Kus
RPE T – kus VOZ, VNZ
Vodomerné šachty